Menu
 • bip

 • Czego się uczymy

  Zestaw programów wychowania przedszkolnego został dopuszczony na rok szkolny 2015/2016 przez dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie,po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 czerwca 2015r.

  Podstawa prawna:  

  1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. 2009 nr 4 poz.17),  

  2.Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty( tekst jedn. : Dz. U. 2044 nr 256, poz.2572 ze zm.)  

  3.Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 56, poz. 458).

  ZESTAW  PROGRAMÓW  REALIZOWANYCH W ROKU  SZKOLNYM  2015/2016

  ,, Razem w przedszkolu” – J. Andrzejewska, J.Wierucka   WSiP  – 3, 4 latki

  ,,Ku dziecku” – B. Bilewicz- Kuźnia, Teresa Panczewska , Juka  – 5 latki

  ,, W rodzinie dzieci  bożych” – ks. Wojciech Kubiak ,  Jedność Kielce  – 5  latki

  Program  adaptacyjny ,, Nowe  wcale nie musi być  obce” – A. Sicińska  – 3, 4, 5 – latki

  Program  profilaktyczny ,, Obcemu mówię NIE” – W. Mańkowska, D. Zakrzewska  – 3, 4, 5 – latki

  Program wychowawczy ,, Rodzice i Przedszkole wspólnie wspieramy rozwój dziecka” –  3, 4, 5 – latki

  Elementy  gimnastyki  twórczej Rudolfa  Labana – D. Zakrzewska  – 3, 4, 5  – latki

  Modyfikacja programu edukacji matematycznej ,, Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej  – M. Domańska  – 3, 4, 5 – latki

  Program plastyczno – techniczny ,, Jestem małym artystą”  – D. Zakrzewska, W. Mańkowska  – 3, 4, 5 – latki