Menu
 • bip

 • Kontakt

  Przedszkole na Dąbrowie Telefon: 22 751-24-70 Fax: 22 751-24-70 Adres: Kolejowa 51 05-092 Łomianki Email: przedszkole.dabrowa@op.pl Prosimy o przesyłanie funduszy na RACHUNEK BANKOWY: RADA RODZICÓW przy Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie 24 8009 0007 0014 2436 5001 0001   Opłatę za wyżywienie wpłacamy na rachunek: MBS 97 8009 0007 0013 6363 2001 0105 Opłatę za pobyt wpłacamy na rachunek: MBS 11 8009 0007 0013 6363 2001 0101

  Kontakt drogą elektroniczną z nauczycielami grup:

  Mańkowska Wiesława

  w.mankowska@przedszkoledabrowa.pl

  Domańska Małgorzata

  m.domanska@przedszkoledabrowa.pl

  Krauze Marianna

  m.krauze@przedszkoledabrowa.pl

  Agnieszka Sicińska

  asekretariat@wp.pl

  Dorota Zakrzewska

  d.zakrzewska@przedszkoledabrowa.pl