Menu
 • bip

 • Plan dnia

  I Czas do dyspozycji nauczyciela

  – zorganizowanie aktywności ruchowej: prowadzenie zabaw i zestawów ćwiczeń,

     dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela.

  II Zajęcia dydaktyczne

     – realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

  • plastyczne, ruchowe, muzyczne, matematyczne, umysłowe.

  III Pobyt na powietrzu:

  1. a) zorganizowanie aktywności ruchowej – udział w grach i zabawach,
  2. b) wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych: piękno, dobro, prawda, miłość , itp.

         w czasie spacerów   i podczas pobytu w ogrodzie,  

  1. c) uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

  IV Indywidualna realizacja zaległych zadań edukacyjnych

  – dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami oraz dla dzieci zdolnych

  V Czynności samoobsługowe: opiekuńcze, organizacyjne i inne; kształtowanie nawyków higienicznych

                             Czas relaksu: 13:00 – 14:30

  1. Rozluźnienie i wyciszenie pozostałych dzieci za pomocą:
   1. terapii baśnią lub czytania opowiadań przez nauczycielkę (baśnie z morałem),
   2. elementów muzykoterapii lub słuchania utworów muzycznych,
   3. elementów wizualizacji lub pracy z wyobraźnią.
   4. Zestaw zabaw ruchowych ze śpiewem, przy sprzyjających warunkach na powietrzu.
   5. Zajęcia dodatkowe.
   6. Zamierzone przez nauczyciela wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwoju  

     dziecka zgodnie z jego potencjałem wrodzonym .  

  1. Organizowanie sytuacji w celu rozbudzenia zainteresowań dzieci.
  2. Praca kompensacyjno – wyrównawcza z dzieckiem (w formie indywidualnej).

                                     Rozchodzenie się dzieci: 15:00 – 17:00

  . Udział dzieci w zabawach dowolnych. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dziecko

       wyborów i rozwijanie poczucia odpowiedzialności.

  POSIŁKI: 8:30   śniadanie,     12:00 obiad,   14:30   podwieczorek